• LIM-PLAST d.o.o, Oplanići 216 G, Kraljevo, Srbija

SISTEM KVALITETA ISO 9001:2008

Firma LIM-PLAST d.o.o. je sertifikovana za sistem menadžmenta prema EN ISO 9001:2015, a za oblast: Proizvodnja i prodaja opreme za mužu, mašinska obrada  i izrada delova od gume, plastike i metala.