• LIM-PLAST d.o.o, Oplanići 216 G, Kraljevo, Srbija

Muzilica za krave LP 450L

Muzni uređaj se odlikuje:
* kvalitetom izrade
* jednostavnim rukovanjem
* lakim održavanjem
* malim utroškom električne energije
* visokim učinkom
* potpunom higijenom muže

  • Tehničke karakteristike:
    – Uljna krilna pumpa 450 l/min
    – Elektromotor 1,5 kw, 1400 o, 220 V
    – Četiri pneumatska pulzatora 60/40
    – Četiri INOX kante zapremine 25 L
    – Četiri muzne jedinice
    – Stabilna muzilica