• LIM-PLAST d.o.o, Oplanići 216 G, Kraljevo, Srbija

Box za mužu koza LP 600L/10K

Muzni uređaj se odlikuje:
* kvalitetom izrade
* jednostavnim rukovanjem
* lakim održavanjem
* malim utroškom električne energije
* visokim učinkom
* potpunom higijenom muže

 • Tehničke karakteristike:
  – Uljna krilna pumpa 600 l/min,
  – Elektromotor 1,5 kw, 1400 o, 220 V
  – Pet pneumatskih pulzatora 50/50
  – Pet INOX kanti 30 L
  – Deset muznih jedinice za koze