• LIM-PLAST d.o.o, Oplanići 216 G, Kraljevo, Srbija

Box za mužu koza LP 190L/4K

Muzni uređaj se odlikuje:
* kvalitetom izrade
* jednostavnim rukovanjem
* lakim održavanjem
* malim utroškom električne energije
* visokim učinkom
* potpunom higijenom muže

 • Tehničke karakteristike:
  – Suva krilna pumpa 190 l/min,
  – Elektromotor 0,55 kw, 1400 o, 220 V
  – Dva pneumatska pulzatora 60/40 (90puls)
  – Dve INOX kante 30 L
  – Četiri muzne jedinice za koze