Zahvaljujući dugogodišnjoj dobroj saradnji sa maloprodajama, odličnim poslovnim odnosima sa dobavljačima i kupcima firma „LIM-PLAST“ je postala sinonim za kvalitet, a u prilog tome govore značajna priznanja i nagrade.

U nekoliko poslednjih godina smo dobijali znacajne nagrade i priznanja na Medunarodnom
poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

2013. godine smo dobili povelju za kvalitet kompletnog asortimana muzne opreme.

2015. godine smo na 82. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu dobili:

Pehar Novosadskog sajma i diplomu za kvalitet kompletnog asortimana muzne opreme.

Veliku zlatnu medalju i diplomu za „Izmuzilište za koze 3K-6“.

Veliku zlatnu medalju i diplomu za „Vakum pumpu za mužu 200L – uljna“.

Veliku zlatnu medalju i diplomu za „Vakum pumpu za mužu 400L – uljna“.

Veliku zlatnu medalju i diplomu za „Vakum pumpu za mužu 600L – uljna“.

.